O NÁS

Sme moderné   rádiologické pracovisko založené v roku 2004.
V našom inštitúte sa venujeme klientom, ktorí sú odoslaní na rôzne rádiodiagnostické vyšetrenia, ako sú klasický digitálny röntgen, zubný röntgen, mamografia, ultrasonografia, počítačová tomografia – CT a magnetická rezonancia. Naša spoločnosť poskytuje okrem iného aj vysoko náročné CT a MR vyšetrenia pacientov, ktoré nemajú v Trnavskom kraji adekvátne zastúpenie. Na našom pracovisku máme zamestnaných kvalifikovaných rádiologických technikov, sestry a atestovaných lekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školiacich akcií doma a v zahraničí, a udržujú si tak vysokú odbornú kvalitu.

Čo nás robí špeciálnymi

75000pacientov vyšetríme ročne
13rokov poskytujeme rádiologické vyšetrenia
39zamestnancov
10samostatných rádiologických pracovísk

Náš teamKto sa Vám bude venovať?

VEDENIE

Mgr. Igor Obšitník
Konateľ spoločnosti
Alexander Bende
Konateľ spoločnosti
Mgr. Adriana Sisková
asistentka konateľa
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
vedúci lekár a odborný zástupca

LEKÁRI

MUDr. Alexandra Uhrinová
lekár - rádiológ
MUDr. Andrea Glézlová
lekár - rádiológ
MUDr. Andrej Brinza
lekár - rádiológ
MUDr. Borys Marhitych
lekár - rádiológ
MUDr. Eva Pánisová
lekár - rádiológ
MUDr. Ivan Brinďák
lekár - rádiológ
MUDr. Jana Šimková
lekár - rádiológ
MUDr. Júlia Račková
lekár - rádiológ
MUDr. Ladislav Bisták
lekár - rádiológ
MUDr. Lucia Arpášová
lekár - rádiológ
MUDr. Lucia Ptačinová
lekár - rádiológ
MUDr. Marek Kopáčik
lekár - rádiológ
MUDr. Martin Polakovič
lekár - rádiológ
MUDr. Patrícia Janská
lekár - rádiológ
MUDr. Vlasta Kajanovičová
lekár - rádiológ

RÁDIOLOGICKÍ TECHNICI

Bc. Zsolt Mešter
vedúci rádiologický technik
Juliana Agócsová
rádiologický technik
Bc. Dominika Baginová
rádiologický technik
Viera Brinďáková
rádiologický technik
Marta Hanusková
rádiologický technik
Iveta Ilavská
rádiologický technik
Ibolya Katonová
rádiologický technik
Daniela Kellnerová
rádiologický technik
Simona Kúdelová
rádiologický technik
Ivona Repová
rádiologický technik
Milan Samec
rádiologický technik
Mgr. Oľga Žitňanská
rádiologický technik

ZDRAVOTNÉ SESTRY A ADMINISTRATÍVA

PhDr. Judita Mešterová
vedúca zdravotná sestra
Silvia Červenková
sestra
Iveta Chynoradská
sestra
Mgr. Eva Konečná
zdravotná asistentka
Juliana Palacková
administratívny pracovník
Mária Chynoranská
administratívny pracovník
Katarína Belická
administratívny pracovník
Jana Ladvenicová
administratívny pracovník
Marcela Kyselicová
sestra
PhDr. Andrea Vandáková
administratívny pracovník v zdravotníctve
Vladimíra Štrbová
sestra
Ing. Edita Valentovičová
administratívny pracovník

ReferencieČo o nás povedali