Naše vyšetrenia v Trnave

Magnetická rezonancia

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou je diagnostická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom tele. Na diagnostiku nie je nutné použiť operačný zákrok ani inú invazívnu metódu. Základným prístrojovým vybavením nášho pracoviska je MAGNETOM AVANTO Fit 1.5T.

Počítačová tomografia – CT

Počítačová alebo aj computerová tomografia - CT (ľudovo „cétečko“) patrí medzi röntgenologické vyšetrenia. Počítačový tomograf (CT) sa používa na zobrazenie častí ľudského tela v jednotlivých vrstvách pomocou počítačového spracovania röntgenových lúčov. Táto metóda má celotelové využitie, je veľmi presná a dokáže odhaliť už detail s veľkosťou pod 2mm.

Digitálny röntgen

Skiagrafia (RTG snímkovanie) je základnou zobrazovacou RTG metódou, v podstate je to fotografia časti ľudského tela pomocou RTG žiarenia. Vyšetrenia vykonávame na digitálnych RTG prístrojoch: AGFA DX – D 300 a AGFA DX - D 400.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa okrem iného používa pri lekárskych vyšetreniach, pretože ultrazvukové vlny prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu (sonografia). Najbežnejším príkladom je vyšetrenie ľudského plodu v tele matky. Okrem toho sa ultrazvuk používa na vyšetrenie brušnej dutiny, panvy, karotíd, aorty, štítnej žľazy, renálnych artérií, močového mechúra, srdca, cievneho systému končatín a prsníkov.

Mamografia

Mamograf je lekárske diagnostické zariadenie, slúžiace na diagnostiku a prevenciu nádorových ochorení ženského prsníka. Mamograf pracuje na princípe denzitometrie, teda vyhodnotenia zmien v hustote tkaniva, „presvecovaného“ relatívne mäkkým röntgenovým žiarením s energiou 25–30 keV.

Digitálny zubný röntgen

Panoramatické snímkovanie zubov vykonávame na digitálnom prístroji: KODAK CS 9000C. Intraoral – jednotlivé vyšetrenia zubov vykonávame na digitálnom prístroji: CS 2200.