Cenník služieb a výkonov zdravotnej starostlivosti

Cenník služieb a výkonov zdravotnej starostlivosti neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia pre samoplatcov MRI s.r.o.

platný od 1.3.2021

Spoločnosť  MRI s. r. o. sa rozhodla o vyhradení termínov pre samoplatcov, v prípade záujmu kontaktujte pracovníkov spoločnosti. Pre informáciu predkladáme nižšie uvedený cenník pre samoplatcov.

Ceny sú pre jednu vyšetrovaciu oblasť, v prípade kombinácie dvoch alebo viacerých oblastí, sa suma mení podľa ich počtu.

V prípade vyšetrení s ionizujúcim žiarením (MMG, RTG, CT), je potrebná žiadanka potvrdená indikujúcim lekárom.
V prípade vyšetrení MR, USG, nie je potrebná žiadanka, stačí lekárska správa od lekára – špecialistu.

 • kópia MR obrazovej dokumentácie na CD nosiči
 • opis – 2. kópia výsledku
 • konzultácia prinesenej RTG, MR a CT dokumentácie
 • Konečná cena - služby na požiadanie
 • 3 €
 • 3 €
 • 30 €
 • Ultrasonografia v oblasti krku
 • Ultrasonografia v oblasti hrudníka
 • Ultrasonografia v prsníkov
 • Ultrasonografia v oblasti brucha
 • Ultrasonografia v oblasti malej panvy
 • Doppler karotíd, dolných končatín
 • Ultrasonografia kĺbov, svalov, mäkkých štruktúr
 • Biopsia core cut pod USG kontrolou
 • PAB pod USG kontrolou
 • Ultrasonografia, ultrazvuk = USG
 • 20 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 100 €
 • 50 €
 • Mamografické vyšetrenie prsníkov
 • Mamografia = MMG
 • 20 €
 • Klasické röntgenové vyšetrenie
 • Klasické röntgenové vyšetrenie-celková snímka chrbtice u detí
 • Klasické RTG – dynamické snímky chrbtice – 1 úsek (C / Th / LS)
 • Panoramatický RTG
 • Testovanie na COVID pred RTG zubov
 • TeleRTG
 • RTG – jeden zub
 • RTG dokumentácia na CD nosiči
 • Klasický röntgen = RTG
 • 10 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 20 €
 • 10 €
 • 5 €
 • 1,50 €
 • 1 €
 • CT v oblasti hlavy
 • CT v oblasti krku
 • CT v oblasti hrudníka
 • CT v oblasti brucha
 • CT v oblasti malej panvy
 • CT v oblasti muskuloskeletálneho systému
 • CT v oblasti chrbtice
 • HRCT vyšetrenie hrudníka
 • CT virtuálna kolonoskopia
 • CT koronarografia
 • – Ca scoring
 • IVU CT
 • Periradikulárna terapia = PRT
 • Počítačová tomografia = CT - NATÍV
 • 60 €
 • 60 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 60 €
 • 60 €
 • 60 €
 • 120 €
 • 200 €
 • 60 €
 • 100 €
 • 75 €

V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši o 50 €.
Druhy podávaných kontrastných látok : Ultravist 370 inj sol., Iomeron 400 inj.sol., Visipaque 320 mg sol. inj.

 • MR muskuloskeletálny systém = kĺby, svaly
 • – rameno, lakeť, zápästie, ruka,
 • – stehno, koleno, predkolenie, členok,
 • – Achillova šľacha, noha, bedrové kĺby, SI zhyby
 • MR v oblasti hlavy
 • – hypofýza, mozog, orbita, mäkké časti tváre
 • – mäkké časti krku
 • MR v oblasti krku
 • MR v oblasti chrbtice
 • – krčná, hrudná, drieková
 • MR v oblasti hrudníka
 • – mediastínum, horná hrudná apertúra, lopatka, sternoklavikulárne skĺbenie
 • – prsníky
 • MR v oblasti srdca
 • MR v oblasti brucha
 • – pečeň so špecifickou kontrastnou látkou – PRIMOVISTOM
 • – MR cholangiopankreatografia = MRCP
 • – MR brušné svaly
 • – enteroklýza
 • MR v oblasti malej panvy
 • – gynekologická indikácia
 • – urologická indikácia
 • MR angiografia
 • Celotelové MR vyšetrenie
 • Perfúzne MR vyšetrenie mozgu
 • Magnetická rezonancia = MR - NATÍV
 • 130 €
 • 130 €
 • 130 €
 • 130 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 300 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 70 €
 • 300 €
 • 300 €

V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši o 50 €.
Druhy podávaných kontrastných látok: Gadovist inj. sol., ProHance inj. sol, Primovist inj. sol.