Tag Archives: CT

Príprava na CT vyšetrenie pred virtuálnou kolonoskopiou

Pred CT vyšetrením virtuálnou kolonoskopiou je potrebné dodržať nasledovnú 4 dňovú diétu. Upozornenie: predpísané lieky užívajte podľa predpisu!! 1. deň: diéta / bez zvyšková strava 2. deň: diéta / bez zvyšková strava – zvýšený príjem tekutín 3. deň: diéta/ bez zvyšková strava – preháňadlo X – PREP resp. magnéziový prášok p. os. do 15.00 – … Continue reading

31. marca 2017 Príprava pred vyšetrením