Aktuálne informácie – blog

Obmedzenie prevádzky pre prevenciu pred COVID19

Z dôvodu preventívnych opatrení, vzniknutých následkom terajšej epidemiologickej situácie, vedenie firmy MRI s.r.o. nariadilo prechod na obmedzený režim prevádzky. Týka sa to pracovísk RTG (aj zubné), MMG, USG – kde budú vybavované výlučne akútne stavy! Prevádzka sa ukončuje o 14,30-hod. / príjem klientov do 14.00-hod.! Uvedené zmeny platia do odvolania! vedenie MRI, s.r.o… Continue reading

13. marca 2020 Nezaradené

Príprava na CT vyšetrenie pred virtuálnou kolonoskopiou

Pred CT vyšetrením virtuálnou kolonoskopiou je potrebné dodržať nasledovnú 4 dňovú diétu. Upozornenie: predpísané lieky užívajte podľa predpisu!! 1. deň: diéta / bez zvyšková strava 2. deň: diéta / bez zvyšková strava – zvýšený príjem tekutín 3. deň: diéta/ bez zvyšková strava – preháňadlo X – PREP resp. magnéziový prášok p. os. do 15.00 – … Continue reading

31. marca 2017 Príprava pred vyšetrením